חזרה

סילבוס

מספר קורס 0609-1202-01
שם הקורס סדנת רטוריקה מעשית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
חוגי מדעי הרוח
מרצה ד"ר ננה אריאלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nana.ariel@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 16:00-18:00
בניין גילמן רוח
חדר 458
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סדנה זו מוקדשת להכרות עם יסודות הרטוריקה דרך תרגול מעשי של דיבור פומבי. נבין איך להגיע מטקסט כתוב להרצאה או נאום, איך להכין מהלך טיעון משכנע ואיך להעביר אותו בדיבור חי, איך להשתמש בגוף ובקול, איך להתמודד עם מכשולים מנטליים, ועוד. נכיר טכניקות ושיטות רטוריות שהתעצבו ביוון וברומא העתיקה אבל נבדוק גם אילו רכיבים של הרטוריקה הקלאסית זקוקים לעדכון בימינו.
הסדנה מבוססת על תרגול אקטיבי במהלך הסמסטר וקבלת משוב, ומשימת הסיום היא נאום קצר שיוצג במרתון נאומים פתוח לקהל.
התרגול במהלך הסדנה רלוונטי לכל סיטואציה של דיבור פומבי באשר היא, והוא יוכל לשמש את המשתתפים בהמשך דרכם בכל הקשר.

דרישות: נוכחות פעילה לאורך כל הסמסטר, הצגת נאומים והשתתפות במרתון נאומים מסכם.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00