חזרה

סילבוס

מספר קורס 0612-2144-01
שם הקורס מיתולוגיה, ספרות קדומה ותנ"ך
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
מקרא
מרצה ד"ר שירה ג'יין גולניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shiragolani@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס בעל אופי מבואי המיועד לתלמידי תואר ראשון במקרא ולתלמידים מחוגים אחרים, שמטרתו לסקור "במבט-על" את הקשר בין הטקסטים המקראיים לסביבה התרבותית והספרותית שלהם, קרי, התרבויות המסופוטמית, המצרית, האשורית, החיתית, והכנענית. הקורס נותן פרספקטיבה תרבותית-היסטורית רחבה על המקרא. הקורס מציג מגוון של זיקות והשפעות תרבותיות, המשתקפות במיתוסי ראשית עולם והאנושות ובז'אנרים ספרותיים שונים: נבואה, חוק, ספרות חוכמה, ספרות מזמורית ועוד. חלק מהטקסטים המקראיים שיידונו: סיפורי הבריאה וגן העדן (בר' א'-ג'); סיפור המבול (בר' ו'-ט'); חוקי השור הנוגח (שמ' כא 32-28, 36-35); ברכות וקללות הברית (ויקרא כ"ו ודברים כ"ח); העצות להתנהלות בחיים (קהלת ט' 10-7).הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00