חזרה

סילבוס

מספר קורס 0612-3022-01
שם הקורס משלים וחידות של טבע ביצירה המקראית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
מקרא
מרצה פרופ' דלית מרים רום שילוניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dromshil@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רוזנברג יהדות , חדר: 117
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין רוזנברג יהדות
חדר 205
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שלמה לא היה היחיד שידע לדבר ?משל ושיר? על הצומח ועל בעלי החיים. הקורס יפגיש את הלומדים עם דמויות נוספות (חלקן הגדול אנונימי) אשר בחרו לנסח את דבריהם בלשונות דימוי שונות הלקוחות מעולם הטבע. נכיר את חידתו של שמשון ואת משל יותם בספר שופטים, חידות פוליטיות ומשלים במלכים וביחזקאל, וחידותיהם של חכמים במשלי. הלימוד הוא רב-תחומי ברוח פרויקט המחקר DNI Bible (https://dni.tau.ac.il/) ? נכיר את ההקשר המקראי, את הצומח ובעלי החיים המשמשים במשל מעולם הטבע, ואת התפקיד שממלא הדימוי מן הטבע בהקשר שבו הוא מצוי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00