חזרה

סילבוס

מספר קורס 0612-6006-01
שם הקורס הבן הסורר, היה או לא היה? החוק המקראי בין ספרות למציאות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
מקרא
מרצה ד"ר אסנת בר תורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bartoras@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה , חדר: 301
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 16:00-18:00
בניין רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס דן בשאלה יסודית בחקר החוק המקראי - שאלת מעמדם של החוקים. במילים אחרות, האם חוקי המקרא היו גם החוקים של החברה הישראלית הקדומה (החברה המקראית)? האם היה להם תוקף משפטי מחייב או שהיו אלו טקסטים ספרותיים-אומנותיים? נבחן את החוקים ביחד עם מסורות משפטיות שמשתקפות בז'אנרים ספרותיים אחרים בתנ"ך וכן על רקע מסורות משפטיות משותפות משאר תרבויות המזרח הקדום. כמו כן נכיר את המאפיינים הספרותיים, הסיפוריים והרטוריים של החוקים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00