חזרה

סילבוס

מספר קורס 0614-1405-01
שם הקורס ניקוד עברי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
החוג ללשון העברית
מרצה ד"ר איילת-צרלה קמינצקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ayeletk3@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ד
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"ד
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בתורת הניקוד העברי, ומטרתו להביא את הלומדים להבנה של יסודות הדקדוק של השפה העברית, להבנת הסיבות לתהליכים פונולוגיים ומורפולוגיים ולרכישת מיומנות טובה בניקוד. הקורס מתמקד בעברית החדשה. הקורס הוא אינטנסיבי, ודורש מעורבות ותרגול שוטפים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00