חזרה

סילבוס

מספר קורס 0616-2015-01
שם הקורס מעמד האישה על פי הטקסטים התלמודיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
פילוסופיה יהודית
מרצה ד"ר יחזקאל דודצרו קשר
צור קשר דוא"ל: chezidavid8@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 18:00-20:00
בניין רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה
חדר 205
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נלמד על מעמד האישה ביהדות ובאסלאם עפ"י הנושאים הבאים:
-ריבוי נשים
-הסכמי נישואין(שטרי שידוכין,גירושין וכתובות)
-גירושין ביהדות ובאסלאם
-גירושין ביזמת האישה
-השפעת האסלאם על הגירושין ביהדות המזרחית
-האישה הקטלנית
-יחס חז"ל לפרישות ונישואין
-ייבום וחליצה
-אלימות כלפי נשים
-הדרת האישה (קול באישה ערווה,שיער באישה ערווה ואין משתמשין באישה)
-נישואין שלא כדת משה וישראל(פילגשות ונישואין אזרחיים)

מטלת הקורס: עבודה
לא נדרש ידע קודםהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00