חזרה

סילבוס

מספר קורס 0616-2016-01
שם הקורס השאלה היהודית כבעיה פילוסופית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
פילוסופיה יהודית
מרצה ד"ר ג'רמי פוגלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: jeremyfogel@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מהמאה ה-18 ועד המאה ה-20 ריחפה "השאלה היהודית" על פני שיח רחב היקף בנוגע למצבו של המיעוט היהודי באירופה. כמה מגדולי הפילוסופים של המודרניות האירופית, בין אם ישירות ובין אם לא, התייחסו לשאלה זו. על כן, גם אם השאלה עצמה הייתה לעתים קרובות פוליטית בלבד, ההתמודדת איתה משקפת מגוון רחב של בעיות פילוסופיות מרתקות, מן הסתם בנוגע לטבעה של היהדות לתפיסתם של אותם הפילוסופים, אבל גם בנוגע למחשבתם על לאומיות, חילוניות וסובלנות. כמו כן, לעתים "השאלה היהודית" גם משקפת הגות הנקשרת ליסודות הפילוסופיים של האנטישמיות המודרנית.
בקורס נבחן כמה מהכתבים המכריעים של ההוגים הגדולים הללו על "השאלה היהודית", ננתח את הקשר בין כתביהם בנושא זה לבין היבטים כלליים יותר של הגותם ונחקור את האופן בו דרכי החשיבה הללו יכולים לתרום לדיונים עכשוויים בנושאים קשורים.
נקרא טקסטים מאת: עמנואל קאנט, וולטר, ברונו באואר, קרל מרקס, מרטין היידגר, חנה ארנדט וז'אן-פול סארטר.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00