חזרה

סילבוס

מספר קורס 0616-3525-01
שם הקורס טקס, טקסט, קונטקסט: היסטוריה ותיאוריה של טקסי מעבר בתרבות היהודית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
פילוסופיה יהודית
מרצה ד"ר אביטל דוידוביץ אשדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avitaldav@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה
חדר 206
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

טקס הוא תופעה אנושית חוצה-תרבויות, זמנים ומקומות. הטקס נותן ביטוי סמלי לערכיה של חברה, למבנה שלה, למתחים הפנימיים המתקיימים בתוכה ומאפשר שחרור מבוקר של לחצים וחרדות אישיים וקולקטיביים. ל"טקסי מעבר" המסמנים מעבר של הפרט מסטטוס אחד למשנהו יש תפקיד ייחודי בהבניית הזהות האישית ובניסוח היחסים בין היחיד לחברה, בין הזמן למקום ובין הגוף למגדר.
במוקד העיון בקורס יעמדו טקסי מעבר שהתפתחו במסורת היהודית: טקסי לידה, ברית מילה, טקסי כניסה לחינוך ובר מצווה, טקסי נישואין וטקסי קבורה ואבלות. נדון בהתפתחותם ההיסטורית של הטקסים וביחס המורכב בין התיעוד הטקסטואלי שלהם בספרות ההלכה והמנהג לבין הביצוע החי. בנוסף, נתייחס לזיקות שהתקיימו לאורך הדורות בין חברות יהודיות לחברות שכנות. הדיון בטקסים היהודיים יערך לאור גישות ביקורתיות אל מחקר טקסים שהתפתחו בתחומי מחקר שונים: אנתרופולוגיה, היסטוריה, תורת הספרות, דת השוואתית וביקורת תרבות ומגדר.
הקורס פותח בחטיבה שתוקדש למבוא תיאורטי שיעסוק בהגדרתם של טקסי מעבר, בתפקידים השונים שהם עשויים למלא, ובשאלת היחס בין הטקס למיתוס, בין הטקס לפולחן הדתי ובין הטקס לתפיסות גוף מגדר ומיניות בחברה. המשך הקורס יוקדש לבחינת תולדות טקסים שונים והפונקציות החברתיות, התרבותיות והכלכליות המשתנות שמילא כל טקס בתקופות שונות. לצד הקריאה בספרות המחקר נתמודד בכתה עם ניתוח מקורות ראשוניים ממגוון סוגות: המשנה והתלמוד, ספרות הלכה ומנהג ופירושי מנהגים מימי הביניים וראשית העת החדשה, תיאורי מנהג מודרניים, טקסים מצולמים, וייצוג טקסים בקולנוע וביצירות אמנות חזותית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00