חזרה

סילבוס

מספר קורס 0616-3528-01
שם הקורס סופיות יהודית וחסידות מוסלמית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
פילוסופיה יהודית
מרצה פרופ' עומר מיכאליסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omermich@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה
חדר 206
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במהלך הסמינר נלמד על עלייתן של מגמות של חסידות ביהדות ובאסלאם בימי הביניים, תוך מתן דגש על הקשרים בין התנועות והמגמות הללו בין המאה התשיעית למאה השלוש עשרה. נכיר את ההיסטוריה ואת התמורות הפנימיות שעברו, נעמוד על היחס בין פרישות, חסידות ומיסטיקה, ונברר את המתח בין חיי היחיד לבין הקהילה כפי שהם באים לידי ביטוי בקרב חסידים יהודים ומוסלמים. במסגרת הסמינר נעיין במקורות מספרות הפרישות המוסלמית, מן האסופות הסו?פיות הגדולות, ומן ההגות ומן השירה שנכתבו על ידי יהודים כדי להיטיב להכיר הן את הדינמיקה הפנימית שאפיינה כל אחת מן הדתות, הן את המהלך הפרדוקסלי של אימוץ מודע של פרקטיקות מוסלמיות על מנת להביא לחידושם של החיים היהודיים בארצות האסלאם.



טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכנית



tau logohourglass00:00