חזרה

סילבוס

מספר קורס 0618-1015-01
שם הקורס מבוא לפילוסופיה של השפה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
פילוסופיה
מרצה ד"ר ענת מטרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: matar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין גילמן רוח
חדר 144
אתינגר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הניסיון להבין את מהות השפה מאפיין את המחשבה הפילוסופית לאחר משבריה במאה התשע-עשרה, ולפיכך כרוך גם בשאלת אפשרויותיה של הפילוסופיה. בשיעור המבוא מוצגות בפני התלמיד סוגיות יסוד ? מהי משמעות, מהו הקשר בין שפה ועולם וכיצד קשורות שפה ומחשבה ? תוך הדגשת השאלה על מהות הפילוסופיה עצמה לאור תפישות השפה החדשות. הסקירה נושאת אופי היסטורי ומתמקדת בפילוסופיה של המחצית הראשונה של המאה ה- 20, בזרם המכונה "פילוסופיה אנליטית". הפילוסופים הנלמדים: פרגה, ראסל, קרנפ, ויטגנשטיין. סילבוס מפורט יועלה לאתר הקורס לפני תחילת הסמסטר.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא ללוגיקה (06181012)


tau logohourglass00:00