חזרה

סילבוס

מספר קורס 0618-1018-01
שם הקורס מבוא לפילוסופיה של המוסר
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
פילוסופיה
מרצה ד"ר נוה פרומרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nfrumer@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 13:15 - 12:15
בניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 439

רביעי 17:15 - 16:15
בניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 439

בתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 223
ברגר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס נערוך היכרות עם גישות יסוד בפילוסופיה של המוסר: מוסר של מידות טובות, כבוד האדם וחובות אוניברסליות, תועלתנות, ועוד. כמו כן נטעם גישות ספקניות כלפי עצם החקירה המוסרית. נעמוד על ההבדלים בין גישות שונות לשאלות כגון מהו מוסר, פעולה מוסרית, אדם מוסרי, מחויבות מוסרית, ומדוע בכלל עלינו להיות מוטרדים משאלות כאלה. נשאל גם מה מקור ההבדלים האלה: האם מדובר בתשובות שונות לאותן שאלות, או בטרדות שונות מן היסוד. בין התורות שתיסקרנה: אריסטו, קאנט, מיל, ניטשה, ועוד.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00