חזרה

סילבוס

מספר קורס 0618-1030-01
שם הקורס מבוא לפילוסופיה יוונית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
פילוסופיה
מרצה פרופ' אורנה הרריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: oharari@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 13:00 - 12:00
בניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 477
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ה
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 223
ברגר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סקירה של התפתחות הפילוסופיה היוונית מהפילוסופים הקדם סוקרטיים דרך אפלטון ועד אריסטו. הסקירה תתמקד בשלושת עקרונות ההסבר העומדים ביסוד כל אחת מהגישות הפילוסופיות הללו: היחסים בין חלק ושלם, דגם וההעתק, וכללי ופרטי. נחשוף את השאלות שעליהם עקרונות הסבר אלה משיבים ונעמוד על הקשיים שכל אחד מהם מעורר.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםק''מ: פילוסופיה יוונית (06181031)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00