חזרה

סילבוס

מספר קורס 0618-1037-01
שם הקורס מבוא לתורת ההכרה ומטאפיסיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
פילוסופיה
מרצה ד"ר מרדכי ירון סנדרוביץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: senderow@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 462
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן רוח
חדר 144
אתינגר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מבוא לתורת ההכרה והמטפיסיקה
שיעור מבוא תחומי

שאלת הקשר שבין מושג הידיעה ומושג ההוויה עמדה במרכז עיסוקה של הפילוסופיה בעת החדשה, והיא הייתה מקור פורה לחידוש וצמיחה אינטלקטואלים. מטרת המבוא הזה היא להציג בפני התלמידים את תמונת הידע העכשווית של תחומי דיון אלה בזמננו מתוך רגישות למקורותיה ההיסטוריים. בחלקו הראשון של השיעור נטפל במושג הידיעה ובתנאיו. דגש מיוחד יינתן לדיון במושג ההצדקה ובמגוון העמדות השונות המבקשות להבהירו. חלקו השני של השיעור יתמקד במבחר בעיות מטאפיזיות: שאלת הגוף והנפש, הוויה והתהוות (זמן), רצון חופשי ודטרמיניזם, זהות פרסונאלית ואחרות.
הישעור בוא בהיקף של 2 ש"ס

השיעור יסתיים בבחינת כיתה.
ציון הקורס הוא ציון הבחינה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00