חזרה

סילבוס

מספר קורס 0618-1042-01
שם הקורס מבוא לפילוסופיה הודית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
פילוסופיה
מרצה ד"ר רועי צהרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: roytzo@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 273
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין גילמן רוח
חדר 144
אתינגר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בשיעור נצלול אל מבני העומק של המחשבה הפילוסופית בהודו, דרך עיסוק בשאלות מרכזיות בתורת ההכרה, המטאפיזיקה, הפילוסופיה של הנפש ושל הלשון, וביחס לשאלת משמעותם של הקיום והסבל האנושי. על רקע מבחר טקסטים מהמחשבה ההודית הקלאסית, וברורם של מושגי יסוד כגון מוקשה, קארמה, נדון בשאלת אפשרותה ותיקופה של ידיעה למול ספקנות טוטאלית, באפשרות קיומו של "אני " מתמשך ובעל זהות מובחנת, במעמדו וקיומו של עולם חיצון, ובשאלת משמעותו של הסבל האנושי, כפי שנדונו במשנתן של אסכולות פילוסופיות כגון הניאיא, המיממסה, היוגה והאדו?יטה-ודאנטה, ובאסכולות השונות של הבודהיזם בהודו.
קריאה ראשונית (רשימה ביבליוגרפית מלאה תינתן בתחילת הקורס):
שלמה בידרמן, "פילוסופיה הודית ? קווי יסוד" (הוצאת האוניברסיטה המשודרת, 1980).
Perrett, R.W. An Introduction to Indian Philosophy. Cambridge University Press, 2016.
Gethin, Rupert. The Foundations of Buddhism. Oxford and New York: Oxford University Press, 1998. [ קיים גם בתרגום לעברית כ"בודהיזם: היסטוריה, הגות, ותרגול" אלטרנטיבות, 2014]
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים, קריאה משבוע לשבוע, ולבסוף מבחן.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00