חזרה

סילבוס

מספר קורס 0622-1001-01
שם הקורס מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
מרצה פרופ' מאיר ליטבקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: litvak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 407
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן רוח
חדר 144
אתינגר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון מסוף המאה ה-18, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב." בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בנסיונות רפורמה, התגובות האסלאמיות והלאומיות למשבר החברה המקומית, עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר מלחמת העולם הראשונה, משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00