חזרה

סילבוס

מספר קורס 0651-2030-01
שם הקורס התכנית לכלכלת חברה וסביבה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
תכנית בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ)
מרצה מר עומרי בלליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omry@sea.org.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ד
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין שרת חינוך
חדר 324
סמסטר ב' תשפ"ד
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 307
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בשאלות הכלכליות-חברתיות המרכזיות שעומדות היום על הפרק בישראל. בנוסף, הקורס מקנה מיומנויות מקצועיות ייעודיות למגזר הציבורי ובסופו כולל כתיבת עבודת מחקר עבור ובשיתוף משרדי ממשלה. מטרת הקורס היא להציע העמקה בנושאי חברה וכלכלה תוך התמקדות בסוגיות כגון אי שוויון, מוצרים ציבוריים, התפתחות המחשבה הכלכלית, לצד הבנת פעולתה של המדינה, מוסדות ושווקים ביצירת המשק. הקורס מעניק מלגה למשתתפים.
הקורס מועבר על ידי מיטב המרצים מהאקדמיה, מהשירות הציבורי, ממכוני מחקר ומגופים בחברה האזרחיתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית
מטלת אמצע

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00