חזרה

סילבוס

מספר קורס 0662-1010-05
שם הקורס כתיבה אקדמית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
מרצה ד"ר תומר ששונקין עפרוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tomerke@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן רוח
חדר 362א
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סדנה (תרגיל) להקניית מיומנויות יסוד של קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית. הקורס מתודולוגי באופיו ונועד לצייד את הסטודנט.ית בכלים פרקטיים להתמודדות עם חומרי קריאה אקדמיים ועם כתיבת חיבורים אקדמיים. הקורס יתנהל ברובו בצורת דיון משותף על נושאי הלימוד ותהליך הדרגתי של למידה ותרגול בקריאה ובכתיבה, תוך כדי טיפוח עקרונות ראשוניים של חשיבה ביקורתית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00