חזרה

סילבוס

מספר קורס 0662-1011-01
שם הקורס מבוא למחשבה הומאניסטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
מרצה ד"ר יקותיאל שהםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shuhamiy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן מדעי הרוח
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 326
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מציג את דפוסי המחשבה האנושיים כפי שהתפתחו לאורך ההיסטוריה של הרעיונות. אנו ננתח את המחשבה ההומאניסטית, בדגש על הפילוסופיה, מהעת העתיקה, דרך ימי הביניים והעת המודרנית ועד למאה העשרים. בתוך כך נסקור את תחומי המחקר במדעי הרוח מבחינה מתודולוגית ונושאית, ונעמוד על קווי הדמיון והשוני שבין מדעי הרוח למדעים האחרים. בין היתר ננתח את הקשרים של מדעי הרוח עם מדעי החברה, מדעי הטבע, מדעים מדויקים, מדע הכלכלה ועוד.

הסטודנטים יכירו את דפוסי המחשבה היסודיים השולטים בהתפתחותם של המדעים, ילמדו על מושגי יסוד כמו אמת, ודאות, משמעות ואמונה, יזהו את ההיבטים התכניים והלוגיים שלהם, וילמדו ליישמם במרחבים הפרקטיים של חיינו. במובן זה הם ירכשו יכולת אנליטית שעשויה לשמש אותם בנושאים עיוניים ומעשיים כאחד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכניתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00