חזרה

סילבוס

מספר קורס 0662-1450-01
שם הקורס מבוא לרטוריקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
מרצה ד"ר ננה אריאלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: daphnaar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן רוח
חדר 326
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מה עומד ביסוד תשוקתם של בני אדם להשפיע באמצעות השפה? מהו שכנוע, ומה בינו לבין אמת, מוסר וחברה? הרטוריקה היא אומנות הנאום, שפרחה והגיעה לשיאים ביוון וברומא העתיקה. בו בזמן, הרטוריקה כתורת השכנוע מלווה את חיי היומיום ואת העולם החברתי משחר האנושות ועד ימינו. הקורס מציג גישות שונות להבנת תכליתה של הרטוריקה, מעלותיה, והסכנות הטמונות בה, מהסופיסטים של יוון העתיקה ועד "הרטוריקה החדשה" של המאה ה-20. נכיר את הרטוריקה כתורה בין-תחומית עשירה, הממוקמת בצומת בין דיסציפלינות: פילוסופיה, חקר שיח, פרגמטיקה ומחקר תרבות.

נוכחות חובה, קריאה שוטפת, משימת אמצע, בחינה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכניתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00