חזרה

סילבוס

מספר קורס 0662-1757-01
שם הקורס חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
מרצה ד"ר איתי שנירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sniriray@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין גילמן רוח
חדר 326
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הלימודים האקדמיים אינה רק להקנות ידע ומיומנויות מחקר, אלא גם להקנות לסטודנטים כישורי חשיבה. על אף שכל בני האדם הם יצורים חושבים, אפשר ללמוד לחשוב טוב יותר, באופן זהיר וביקורתי, כלומר כזה שלא מקבל אמיתות כמובנות מאליהן אלא מטיל ספק בכל עמדה ובוחן אותה לעומק לפני אימוצה. החושב הביקורתי חושב באופן עצמאי, ואינו מסתפק במקורות סמכות חיצוניים ומסורתיים, כולל אלה של הטקסט הקנוני והפרופסור המלומד.

בקורס זה נבקש לחשוב על השאלה מהי חשיבה, ולברר מהם התנאים והדרישות מחשיבה ביקורתית ראויה לשמה: האם יש תנאים הכרחיים ומספיקים לחשיבה ביקורתית? האם ישנם כללים אוניברסליים לחשיבה ביקורתית החלים בכל הדיסציפלינות, או שמא החשיבה הביקורתית מתבטאת אחרת בכל תחום? האם החשיבה הביקורתית היא מיומנות אינטלקטואלית בלבד, או שעל מנת להיות חושב ביקורתי ועצמאי יש לטפח גם תכונות אופי מתאימות? האם ניתן לחשוב ולבקר באופן אובייקטיבי ונטול משוא פנים, או שמא החשיבה מותנית בהכרח על ידי ההקשר ההיסטורי והתרבותי שבו היא מעוגנת?

על מנת להתמודד עם שאלות אלה הקורס ישלב בין שתי רמות של דיון, תיאורטית ופרקטית. במישור התיאורטי נכיר גישות שונות לחשיבה ולביקורת, ונבחן טענות שלפיהן החשיבה והרציונליות - והמתודה המדעית בכללן - משקפות ומשרתות מבני כוח חברתיים. במישור הפרקטי, נרכוש כלים בסיסיים לחשיבה ביקורתית, וננסה לתרגל חשיבה שמטילה ספק בהגמוניה התרבותית והאינטלקטואלית במקום לקבלה כמובנת מאליה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכניתטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00