חזרה

סילבוס

מספר קורס 0662-2227-01
שם הקורס לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
התוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
מרצה ד"ר כרמל ווייסמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: carmell@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום א
שעות 18:00-20:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה שוזר שני נרטיבים של יחסי דת וטכנולוגיה:
א. דת בעידן הדיגיטלי - סימון האתגרים שהמדיה החדשים מעמידים בפני ריטואלים דתיים, סמכות דתית, קהילה וזהות דתית במגוון דתות המערב והמזרח. נתמקד באופנים בהם מוסדות הדת והמאמינים מתאימים את הטכנולוגיה לצרכיהם מחד, ובצמיחתן של פרקטיקות ותנועות דתיות חדשות המותאמות ללוגיקה הרשתית מאידך.
ב. טכנולוגיה כתיאולוגיה - בחינת ההיסטוריה של המדיה בכלל והאינטרנט בפרט כמימוש של חזון תיאולוגי, לצד בחינת השיח הרואה בטכנולוגיה תחליף לסמכות הדתית ו/או לנשגבות האלוהית, לרבות תנועות דתיות חדשות בהן הפרקטיקה הטכנולוגית היא נשאית הפונקציה התיאולוגית.

הקורס נלמד באמצעות שיעורים סינכרוניים בזום, יחידות א-סינכרוניות עצמאיות בכלים דיגיטליים נוספים, ומשלב ביקור בעולם וירטואלי. זוכה פרס הרקטור בהצטיינות לחדשנות ויצירתיות בהוראה 2023.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכניתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00