חזרה

סילבוס

מספר קורס 0662-2235-01
שם הקורס רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
מרצה ד"ר ננה אריאלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: daphnaar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 18:00-20:00
בניין גילמן רוח
חדר 282
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

*שימו לב: זהו קורס היברידי. מספר שיעורים יתקיימו בכיתה ורוב השיעורים יתקיימו בפלטפורמת זום. הנוכחות חובה בכל השיעורים.
*סגור לתלמידים שלקחו את הקורס "ארגומנטציה בפעולה" עם ד"ר איתן אורקיבי

קורס זה עוסק ברטוריקה בשיח התרבותי ובזירה הציבורית, בדגש על טיעונים. כנקודת מוצא, נראה שטיעונים מופיעים בשיח באופן נרחב ביותר: בשיחות חולין, ידיעות בעיתון, טורי דעה, פרסומות, תקשורת ברשתות חברתיות, יצירות ספרות, ואף בייצוגים ויזואליים.
הקורס יקנה מיומנויות לזיהוי של סוגי טיעונים ולהערכתם, החל בטיעונים פשוטים ושקופים ועד טיעונים מורכבים הדורשים חילוץ אקטיבי. בתוך כך, נכיר מבחר כשלים רטוריים (fallacies), ביניהם כשלי אי-רלוונטיות (כמו הסתמכות על דעת ההמון כהוכחה), טיעונים המבוססים על רגשות (כמו הפחדה או פנייה אל הרחמים), וטיעונים המבוססים על קיצורי דרך מנטליים. נבחן יחד טיעונים המבוססים על מומחיותם המשוערת של דוברים ועל מעמדם החברתי, ביניהם טיעונים מתוך סמכות, טיעוני אופי (אתוס) ומתקפות אד-הומינם.
הקורס יעמיד קריטריונים להערכת המהימנות, התקפות והרלוונטיות של טיעונים בהקשרם, ויטפח את החשיבה הביקורתית על חיי היומיום.

דרישות: נוכחות חובה, קריאת טקסטים, מציאת טקסטים לעיון הכיתה והשתתפות בדיונים קבוצתיים

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכניתטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00