חזרה

סילבוס

מספר קורס 0662-2246-01
שם הקורס הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם של המאה ה-19 לניאו-ליברליזם של המאה -ה-21
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
מרצה ד"ר ירון כהן-צמחצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yctc@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ג
שעות 18:00-20:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 326
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס נתמקד בהוגים המרכזיים של המחשבה הכלכלית שפעלו במאה הקודמת ופועלים במאה הנוכחית, אשר השפיעו ומשפיעים על המחשבה הכלכלית ועיצבו ועדיין מעצבים היחסים הכלכליים והגלובליים.
לקורס יהיו כמה נקודת עוגן:
נקודת ההתחלה תהיה בהגות של המהפכה השולית בכלכלה שהתרחשה בשלהי המאה ה-19 ובזרמי המחשבה שנולדו מתוכה במאה ה-20.
נבחן את מקומה של המדיניות הכלכלית המרחיבה של מיינרד קיינס ואת השפעותיה על האופן שבו המדינה מתייחסת לשוק ולאזרחים, כחלק מהמגמה הפרוגרסיבית של תחילה המאה, וכניסיון נוסף להשתחרר ממורשת אדם סמית'.
ולאחר מכן נראה את הזרמים המתנגדים למדיניות זו, כגון ה"ניאוליברליזם" לסוגיו, "אסכולת שיקגו" על גווניה, "קונצנזוס וושינגטון" בכלכלה ותוצאות הגלובליזציה.
בסופו של הקורס נעמוד על זרמים חדשים של המחשבה הכלכלית במאה ה-21, זו אשר נולדה על רקע הגלובליזציה הגוברת והמשברים הכלכליים של העשורים האחרונים. נעמוד על מגמות בחשיבה כלכלית על רקע תפיסות שונות של "מדע הכלכלה" והרדוקציה שלו למדעים אחרים, כגון כלכלה התנהגותית, כלכלה אבולוציונית ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכניתלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00