חזרה

סילבוס

מספר קורס 0669-6173-01
שם הקורס סוגיות יסוד בספרות ילדים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
מחקר התרבות
מרצה ד"ר רימה הלויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rima@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ה
שעות 18:00-20:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

(הקורס יועבר בזום)
הקורס "שאלות יסוד בספרות ילדים" עוסק בשאלות יסוד ובגישות התיאורטיות המרכזיות הנידונות במסגרת חקר ספרות הילדים. בתשתית הקורס עומדת ההנחה כי הילדו?ת היא תופעה אידיאולוגית שאינה מנותקת מהקשרים חברתיים וכלכליים. במסגרת זו נתפסת ספרות הילדים כתוצר תרבותי הנקבע על ידי האופן שבו מוגדרים הילדים, צרכיהם, יכולותיהם ומעמדם ביחס למבוגרים.
במהלך הקורס נתוודע אל ההיסטוריה של ספרות הילדים, ונבחן את התפקידים המוטלים עליה ואת המגמות הפואטיות המרכזיות הרווחות בה, מראשיתה ועד ימינו. תוך כך, נעסוק בשאלות העומדות במוקד הדיון העכשווי על ספרות ילדים: הזיקות שבין התפיסה הרווחת של הילד והילדות לבין הספרות הנכתבת עבורו, שאלת הנמען של ספרות הילדים, מעמד המבוגרים בתוך מערכת ספרות הילדים ותפקידיה של ספרות הילדים כפרקטיקה אידיאולוגית המגשרת בין ילדים למבוגרים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00