חזרה

סילבוס

מספר קורס 0677-1272-01
שם הקורס מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של עם ישראל
מרצה ד"ר יפעת חיה מוניקנדםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: myifat@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קרטר- מדעי הרוח , חדר: 309
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 307
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

האם היהודים הרגו את ישו? מי הוא אביו של ישו והאם אמו בתולה? האם המתים יקומו וכיצד יראו? כמה רשויות יש בשמים? מיהו מרטיר? במאות הראשונות לספירה, עם עליית הנצרות והיפרדותם ההדרגתית של הנוצרים והיהודים, התעוררו גם המחלוקות ביניהם, כמו גם בין היהודים והנוצרים, ובין התרבות היוונית והרומית. בשיעור זה נסקור מבחר מהפולמוסים החריפים בין הקהילות השונות במאות הראשונות לספירה, את אופני הטיעון ואת התגובות השונות, כפי שהם משתקפים במקורות חז"ל, בספרות יהודית הלניסטית ובספרות הנוצרית, ודרכם נלמד על היחסים בין הקהילות השונות במאות אלה, על הדמיון ביניהן, כמו גם על השוני.
לקורס זה שלוש מטרות עיקריות. ראשית, מטרתו להכיר את הפולמוסים העיקריים בין יהודים ונוצרים בשלהי העת העתיקה, את הקהילות השונות בתקופה זו, את ההשפעות ההדדיות ביניהן ואת האופן בו התקבעו גבולות הקהילות השונות. שנית, מטרתו לחשוף את התלמידים למקורות הראשוניים המשמשים בחקר שלהי העת העתיקה, ממקורות המיצגים את היהדות ההלניסטיים, דוגמת יוספוס ופילון, דרך מגילות מדבר יהודה, ספרות חז"ל, ומקורות נוצריים, מהברית החדשה דרך כותבים נוצריים מהמאות הראשונות לספירה. שלישית, מטרתו לחשוף את התלמידים לשיטות מחקר שונות בחקר שלהי העת העתיקה, בקריאה בקורתית של ספרות משנית ובניתוח מקורות הסטוריים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00