חזרה

סילבוס

מספר קורס 0677-1295-01
שם הקורס השבתאות בהופעתה ובשנותיה הראשונות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של עם ישראל
מרצה פרופ' מעוז כהנאצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maozk@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהראשון 10:00 - 08:00
בניין: קרטר- מדעי הרוח , חדר: 304

ראשון 16:00 - 14:00
בניין: קרטר- מדעי הרוח , חדר: 304
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שבתי צבי (1626?1676) ונתן העזתי (1643?1680) עיצבו בפעולתם האישית המשותפת את שני קטביה של התנועה המשיחית הסוערת ביותר בהיסטוריה היהודית של העת החדשה. האחד כמשיח פוליטי מקורי ופרובוקטיבי, והשני כתועמלן, כמקובל וכתאורטיקן ווירטואוזי. בסמינר נבקש לעקוב אחר השבתאות במאה השבע-עשרה: כתנועת המונים, ואחר כך ככת בשנות גיבושה, דרך נקודות המבט של דמויות מרכזיות בתוכה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00