חזרה

סילבוס

מספר קורס 0677-1296-01
שם הקורס השבתאות באירופה במאה השמונה עשרה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של עם ישראל
מרצה פרופ' מעוז כהנאצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maozk@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהראשון 10:00 - 08:00
בניין: קרטר- מדעי הרוח , חדר: 304

ראשון 16:00 - 14:00
בניין: קרטר- מדעי הרוח , חדר: 304
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין קרטר- מדעי הרוח
חדר 203
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

התנועה השבתאית בת המאה השבע-עשרה זעזעה את העולם היהודי לכל ארכו והדיה נשמעים עד היום. במאה השמונה עשרה נדדה השבתאות לאירופה במגוון צורות וגוונים, והייתה שותפה באקלים בו נוצרו ההשכלה היהודית, החסידות המזרח אירופאית, וכמובן הפרנקיזם האנטי-נומי. במרחב החדש שלה, ללא משיח חי, קיימו שבתאים שלל קשרים עם יהודים ועם נוצרים: בונים חופשיים, אצילים, מומרים, מלכים ונסיכים. בשיעור נחתור להבנה היסטורית ופנמנולוגית של מגוון ה?שבתאויות? השונות הללו, ונבקש להבין את מקומן בהיסטוריה הכללית של אירופה ובהיסטוריה היהודית של העת החדשה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00