חזרה

סילבוס

מספר קורס 0677-4122-01
שם הקורס משפט אייכמן והשפעתו בארץ ובעולם
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של עם ישראל
מרצה פרופ' רוני שטאוברצרו קשר
צור קשר דוא"ל: stauber@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קרטר- מדעי הרוח , חדר: 312
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 282
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס לדון במשפט איכמן שהתנהל בישראל בשנים 1962-1961 . נבחן את יחסה של מדינת ישראל להענשתם של פושעים נאצים בכלל ובסיבות ובנסיבות לחטיפתו של אייכמן בפרט . נברר מי החליט על החטיפה ומדוע? מה היו מטרות המשפט. נדון במאפיינים הייחודיים של המשפט, כיצד נוהל, ומה הייתה מעורבותם של גרומים פוליטיים בו. נבחן את ההשלכות המדיניות והציבוריות של המשפט בישראל ובעולם, ובעיקר בהשפעתו על תודעת השואה בארץ.

דרישות - נוכחות חובה, מבחן מסכםהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00