חזרה

סילבוס

מספר קורס 0677-4134-01
שם הקורס ההיסטוריה של ההלכה בעת החדשה המוקדמת
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של עם ישראל
מרצה פרופ' מעוז כהנאצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maozk@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהראשון 10:00 - 08:00
בניין: קרטר- מדעי הרוח , חדר: 304

ראשון 16:00 - 14:00
בניין: קרטר- מדעי הרוח , חדר: 304
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-20:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הסמינר 'היסטוריה של ההלכה בעת החדשה' הוא קורס הדרכה והנחייה לתלמידי מחקר (תארים שני ושלישי) שעניינו ביחסי הגומלין בין הלכה והיסטוריה בתוך סביבות העבודה השונות של העת החדשה. במהלך הקורס נעסוק בהדרכה אישית וקבוצתית, ונידרש לתמות בסיסיות מתוך ההיסטוריה האירופית ומקבילתה היהודית בעת החדשה - מהמצאת הדפוס, הופעת הספר הנדפס והמהפכה המדעית ועד לקבלה והלכה, רוחניות וחוק, שבתאות, נאורות, השכלה וחסידות. בכל אחת מן הסיטואציות ההיסטוריות הללו נבקש לבחון את יחסי העיצוב ההדדי בין הקונטקסט ההיסטורי לבין אופני ההמשגה והעיצוב של תפיסת החוק ושל כתיבתו. הקורס יתקיים לסירוגין בספריה הלאומית בירושלים ובאוניברסיטת תל אביב. הסמינר יתקיים לסירוגין בקמפוס תל אביב ובספריה הלאומית בירושלים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00