חזרה

סילבוס

מספר קורס 0723-2002-01
שם הקורס הוראה וטכנולוגיה בעידן הידע
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
חינוך
מרצה ד"ר ארנון הרשקוביץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: arnonhe@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 18:00-20:00
בניין שרת חינוך
חדר 410
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק בשימושים שונים של טכנולוגיות תקשוב (תקשורת מחשבים) בתהליכי הוראה. הטכנולוגיה יכולה לספק הזדמנויות רבות להעצמת תהליכי הוראה מסוגים שונים - למשל, בבית הספר, באוניברסיטה, בצבא, בארגונים מקצועיים ובמסגרות בלתי-פורמליות. בתוך כך, הטכנולוגיה מזמנת גם אתגרים משמעותיים למורים - למשל, מן הבחינות האקדמית, הפדגוגית, החברתית והטכנית. במהלך הקורס נציג מודלים לשילובים מוצלחים של טכנולוגיה בתהליכי הוראה, ונדון בקשיים שבמימושם. מעל רוב הדיונים בקורס תרחף השאלה: טכנולוגיה ופדגוגיה - מי מכשכשת בזנב של מי?לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00