חזרה

סילבוס

מספר קורס 0723-2012-01
שם הקורס יזמות בחינוך
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
חינוך
מרצה פרופ' מירי ימיניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: miriye@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך , חדר: 337
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 14:00-16:00
בניין שרת חינוך
חדר 332
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס משלב בין התיאוריה לפרקטיקה בתחום היזמות החינוכית. במהלך הקורס יחשפו המשתתפים לעיקרי התהליך היזמי, יכירו את מאפייני היזם וכן יבחנו את השדה החינוכי בראיה יזמית. הקורס ישלב עבודה מחקרית עצמאית של סטודנטים ועבודה קבוצתית. נתמקד במערכת החינוך בישראל ונחקור נושאים הקשורים ליזמות חברתית, שותפויות עם ארגונים לא ממשלתיים, יזמות פנים וחוץ ארגונית ויזמות הורים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00