חזרה

סילבוס

מספר קורס 0821-6498-01
שם הקורס הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתי
יחידה אקדמית הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ -
תולדות האמנות
מרצה ד"ר רונה סלעצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ronasela@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: מכסיקו - אמנויות
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 09:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס דן בסוגיות של אקטיביזם קהילתי ומוזיאונים לאמנות. הוא משלב בין תיאוריה ופרקטיקה ונערך בשיתוף פעולה עם מוזיאון תל-אביב לאמנות. הקורס עוסק באפשרות להרחיב מבחינה מדעית ומעשית את קהלי היעד של המוזיאון באמצעות התמקדות במוצגים מוזיאליים ותכנים המספרים את הנרטיב של אוכלוסיות ספציפיות. הקורס עוסק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של סוגיה זו תוך שימת דגש על אופני הבניית הנרטיב האומנותי וקירוב המוזיאון והתכנים בהם הוא עוסק לקהילות שונות. הקורס מתמקד בנרטיבים של אוכלוסיות שוליים המוצגים ביצירות שונות- היסטוריות ועכשוויות ? ודן באופן בו ניתן לחשוף תכנים של אוכלוסיות מודחקות במוזיאון. הקורס מותאם לתוכנית המצטיינות/ים של החוג לתולדות האמנותהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00