חזרה

סילבוס

מספר קורס 0881-3525-01
שם הקורס סדנת אדריכלות וירטואלית Vr
יחידה אקדמית הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ -
ביה"ס לאדריכלות
מרצה מר דניאל ווכטלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danielw@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: דה-בוטון
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין דה-בוטון
חדר 202
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אדריכלות וירטואלית, VR, הוא קורס מסע בעולמות חדשים ולא מוכרים לנו.
מטרת הקורס היא פיתוח תחום חדש של יצירה בעולם האדריכלות ללא צורך בבניה פיזית.
יצירת חוויה וירטואלית בעולם שלא חלים בו חוקי הגרביטציה, הבניה והחומר המוכרים עד עכשיו לסטודנט לאדריכלות.
הקורס הוא בו זמנית מסע על העולם שניתן לחוות דרך החושים דרך ממשקי VR ומסע לעולמם הפנימי של הסטודנטים.
שאלות יסוד:
הקורס חוקרשאלות יסוד ברמה הפילוסופית, מה היא מציאות?, מה היא מציאות באדריכלות? עולמות פיזיים מול עולמות ויטואליים, יחסי אדם-מכונה,עתיד ההומו סאפיינס,אדריכלות ללא גרביטציה, אופקים חדשים בפיתוח אדריכלות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00