חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-1000-01
שם הקורס דיני איכות הסביבה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה מר דניאל פישצרו קשר
צור קשר דוא"ל: fdaniel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 18:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:
הקורס נועד להקנות למשתתפים ידע בתחום דיני איכות הסביבה בישראללסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00