חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-1005-01
שם הקורס Practical Statistics and Data Analysis and Visualization Tools for Environmental
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה מר איל זינגרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eyalzing@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:00-12:00
בניין סביבה פורטר
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה יספק מבוא ליישומי ניתוחים סטטיסטיים, החל מתצוגה תיאורית של מדדים וגרפים ועד לסטטיסטיקה היסקית מוכוונת מחקר.
מרכז הקורס יהיה בניתוח מקרי בוחן בתחומי האקולוגיה, הסביבה והקיימות בכדי לספק כלים מעשיים לניתוח סטטיסטי תוך בחינת מתודולוגיות של מאמרים מדעיים בתחום.
נדבך נוסף שיכוסה בקורס יהיה מבוא למודלי חיזוי (גישות של למידת מכונה ומדע נתונים) ותפקידן במחקר בעידן נתוני העתק.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00