חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-1010-01
שם הקורס מבוא לבריאות סביבתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר אורי אובולסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: uriobols@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה חיים , חדר: 409
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-15:00
בניין סביבה פורטר
חדר 013B
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:
להציג בפני הסטודנטים נושאים עיקריים בהשפעות סביבתיות על בריאות האדם.

נושא הקורס:
בריאות סביבתית עוסקת בגורמים חיצוניים המשפיעים על בריאות האדם. בקורס נסקור את הגורמים האלו, ובכללם חשיפות למזהמים, השפעת שינויי אקלים, סביבה ירוקה ועמידות לאנטיביוטיקה. כמו כן, נעסוק במחקרים עדכניים ובמתודולוגיות המשלבות מסדי נתונים גדולים. הקורס יכלול הרצאות ממומחים בתחום בנוסף לקריאה והצגה של מאמרים על ידי הסטודנטים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00