חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-1100-01
שם הקורס מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
לימודי סביבה
מרצה ד"ר דניאל משוריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danim@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס לספק מבוא מפורט של האתיקה והחשיבה הסביבתית על שני היבטיה המרכזיים: יחסי אדם טבע, והקשר שבין סביבה לחברה. וזאת, על רקע ההתפתחות ההיסטורית של השיח בנושאים אלה, ועל רקע המודעות הגוברת להיבטים שונים של המשבר האקולוגי. הקורס מספק רקע היסטורי לדיון התרבותי והמוסרי בטבע ובסביבה, וחושף את הדילמות התיאוריות והאתיות בהן עוסקת החשיבה הסביבתית כיום.
הדיון הסביבתי התפתח בעיקר כתגובה לרעיון לפיו אנו נמצאים בעיצומו של "משבר אקולוגי" גלובאלי ? רעיון שמתפתח החל משנות השישים, והתחושה שהעידן הסביבתי מהווה מהפכה של חשיבה ושל תודעה: "פרדיגמה" סביבתית חדשה. הקורס יסקור את התגובות המרכזיות לתודעת המשבר האקולוגי, ובמיוחד עמדות המחברות בין סביבה לחברה.
כרקע היסטורי, הקורס מתמקד בגישות השונות שהתקיימו בתרבות המערבית ביחס למעמדם המוסרי של בעלי חיים ושל הטבע, והשינויים שחלו בתפיסות אלה. השיעור יסקור דיון זה ואת הקשר שלו לאתיקה סביבתית ולקיימות. כמו כן יידונו נושאים נוספים כמו זכויות (אדם) סביבתיות, צדק סביבתי, סביבה ודמוקרטיה, כלכלה וסביבה, וכן נושאים הקשורים בשימוש במרחב הציבורי ובנחלת הכלל, פשטות מרצון (וסגנון חיים "ירוק"), אקטיביזם סביבתי ביקורת הפרדיגמה המדעית-חברתית הנוכחית, ועתיד התנועה הסביבתית והרעיון של בריאות טבעית בעידן הקורונה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00