חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-1222-01
שם הקורס העולם סביבנו - נושאים נבחרים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
לימודי סביבה
מרצה ד"ר ניר נפתליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nirnaf@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סביבה פורטר
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין סביבה פורטר
חדר 101
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:

להציג בפני הסטודנטים מילון מושגים והבנה בסיסית לנושאים נבחרים מתחום מדעי הסביבה ותופעות טבע ולהסביר אותן. הקורס מהווה דרישת קדם, לקורס מבוא לאנרגיה מתחדשת ולסמינר בנושא אנרגיה. הקורס הינו קורס אוניברסיטאי רחב המיועד לתלמידי תארים מתקדמים הבאים מרקע אקדמי מגוון ומתעניינים בתופעות סביבתיות. הקורס אינו מיועד כקורס בחירה לתלמידי מדעי הטבע והנדסה שלמדו נושאים אלו בהרחבה.

נושא הקורס:

הקורס מתמקד בתופעות טבע המתרחשות בעולם שסביבנו דן בחלק מהשפעות תופעות אלו ויתאר בקצרה חלק מהרקע ההיסטורי של תגליות אלה. הקורס מחולק לשלושה תתי פרקים וחלק מועט מהזמן יוקדש לפתרון התרגילים שיחולקו. בין הנושאים שיידונו בקורס: היווצרות מערכת השמש, והשפעת סיבוב כדור הארץ, תיאור אבני היסוד המרכיבות את החומר בטבע, האנרגיה בטבע וגלגולי אנרגיה, התחממות כדור הארץ, אפקט החממה וסוגי קרינה אליה אנו נחשפים. הנושא אנרגיה גרעינית יילמד ככל שיותיר הזמן.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית
תרגיל

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00