חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-1500-01
שם הקורס פרקים נבחרים באקולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
לימודי סביבה
מרצה ד"ר מיכל גרונטמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mgruntman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 18:00-20:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:
הקניית ידע בסיסי על תהליכים ותיאוריות מתחום האקולוגיה, כרקע חיוני להבנת משבר המגוון הביולוגי ולהבנת נושאים אקולוגיים בקורסי סביבה מתקדמים.

נושא הקורס:
הקורס מתמקד בתיאוריות ומושגי יסוד באקולוגיה; יילמדו עקרונות בסיסיים באבולוציה ותיערך הכרות עם תופעות ותהליכים אקולוגיים בסקאלות שונות: מרמת הפרט, דרך אוכלוסיות וחברות ועד מערכות אקולוגיות. התכנים האקולוגיים יילמדו בהקשר למשבר המגוון הביולוגי.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00