חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-1500-01
שם הקורס פרקים נבחרים באקולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר מיכל גרונטמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mgruntman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 18:00-20:00
בניין סביבה פורטר
חדר 013B
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי על תיאוריות ומושגי יסוד באקולוגיה ואבולוציה. במהלך הקורס תיערך הכרות עם תופעות ותהליכים אקולוגיים ברמות שונות, מרמת הפרט, דרך אוכלוסיות וחברות ועד מערכות אקולוגיות, בדגש על יחסי גומלין בין אורגניזמים וסביבתם. התכנים יילמדו בהקשר של משבר המגוון הביולוגי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00