חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-1520-01
שם הקורס תקשורת שיווקית ומיתוג סביבתי: תכנון מרכיבי התקשורת עבור קמפיין סביבתי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
לימודי סביבה
מרצה ד"ר אורי אורןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: urioren@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 18:00-20:00
בניין פורטר - לימודי הסביבה
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס 'תכנון מהלכי תקשורת ומיתוג סביבתי' עוסק בדרכים בהם ניתן לתקשר סוגיות סביבתיות מורכבות ומאתגרות לציבור הישראלי הרחב, וזאת על מנת ליידעו, לערבו ולרותמו לשמירת הסביבה והבטחת עתידה. הקורס כולל לימוד וניתוח של מהלכים תקשורתיים/פרסומיים/שיווקיים, שפותחו עבור סוגיות סביבתיות רבות ומגוונות בעולם (Case Studies) ובוחן אותם בהקבלה לנעשה בישראל. הקורס כולל הכרה, בחינה והתנסות מעשית ביישום אסטרטגיות תקשורתיות ומודלים שונים של פניה לציבור. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים כיצד מתרגמים סוגיה/בעיה סביבתית (עובדות, נתונים, מציאות, מגמות) למהלך תקשורתי סביבתי (קמפיין כולל), המותאם לקהלים רחבים ושונים. הסטודנטים יעברו מסלול לימודים מדמה מציאות, מבחירה של סוגיה/בעיה סביבתית, דרך תהליך הלימוד, הניתוח והתכנון האסטרטגי והטקטי הנדרש לפיתוחו של מהלך תקשורתי סביבתי מדויק, יעיל ומוצלח.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00