חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4002-01
שם הקורס מבוא לקיימות עירונית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
לימודי סביבה
מרצה ד"ר אורלי רונן רותםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ronenro@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:
עם תחילת האלף השלישי מתגוררים למעלה מ-50% מתושבי כדור הארץ בישובים עירוניים. עד שנת 2020, 75% מאוכלוסיית העולם תהיה אורבנית; ב-135 מטרופולינים מספר התושבים יעלה על 4 מיליון.
תהליך העיור המואץ יוצר מצוקות חריפות המשפיעות על אורח החיים העירוניים: אבטלה גוברת ופגיעה בביטחון האישי; תנאי דיור ירודים; התדרדרות התשתיות העירוניות והשירותים הבסיסיים (בריאות, חינוך); גרעונות תקציביים; מחסור בשטחים פתוחים, פגיעה באיכות מי השתייה, זיהום אויר ומפגעים סביבתיים אחרים; פיתוח עירוני בלתי-מפוקח; בעיות תחבורה וניעות; וחשיפה גדולה יותר לאסונות. בתוך תחום השיפוט של הערים מתרחשות 75% מפליטות גזי החממה. המקורות הראשיים כוללים תחבורה, ייצור אנרגיה, איסוף וטיפול בפסולת ובנוי.

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגים וכלים בסיסיים להבנת סוגיות הפיתוח המקיים ברמה המקומית. הקורס מציג בפני הסטודנט את התפיסות הבסיסיות והבעיות, הן בעולם והן בישראל, ומסגרות מדיניות ותכנון שנוצרו כדי להתמודד איתן.

הנושאים שיילמדו בקורס:
חברה עיר וסביבה - מערכת היחסים בין העיר לבין הסביבה.
התפתחות העיר - מעיר מדינה ועד העיר היצרנית
אסטרטגיות לאומיות ומקומיות - של פיתוח מקיים - מאג'נדה מקומית 21 ועד הסכם פריז, מדיניות העירוניות החדש ויעדי פיתוח בר קיימא 2030.
שלטון מקומי בישראל ואיכות הסביבה.
סוגיות נבחרות: ניהול משאבים ויצרנות, דמוקרטיה עירונית, מזון בעיר, חוסן וקהילה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

מטלת אמצע
בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00