חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4003-01
שם הקורס משק המים בישראל בראי שינויי האקלים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
לימודי סביבה
מרצה ד"ר עמיר גבעתיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: amirgivati@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: הבית הירוק
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:
להציג בפני הסטודנטים את משק המים בישראל על מורכבויותיו, הבעיות עמן הוא מתמודד בנושא היצע המים אל מול הביקושים למים במגזרים השונים, תוך התמקדות ברגישות של מקורות המים הטבעיים במדינה לשינויי אקלים, שינויים באיכות המים ושינויים בשימושי הקרקע.

נושא הקורס:
הקורס מתמקד במקורות המים הטבעיים בישראל: נחלים, מעיינות, ימות ומאגרי מי התהום וביחסי הגומלין בינם לבין תופעות אקלימיות ניצפות וחזויות ומצד שני בביקוש למים. הקורס עוסק במאזני המים במערכת הארצית ובמגמות ההידרולוגיות הנצפות בישראל, בפערים בין היצע המים לביקוש, בייצור מקורות נוספים כמו השבת קולחין, התפלה, שימוש יעיל במים וחיסכון ובאיכות המים. הקורס מציג את המדיניות במשק המים בישראל ודן בהשפעות הצפויות של שינוי האקלים תוך התמקדות בכל מקור מים בנפרד, הבעיות שבפניהם עומדים מקורות המים בישראל (בהיבטי כמות ואיכות) והדרכים האפשרויות להתמודד עם שינוי האקלים והביקוש הגובר למים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00