חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4012-01
שם הקורס פרקים נבחרים במדיניות סביבה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר אלון שפוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: alonshepon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין סביבה פורטר
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שינויי אקלים, פגיעה במגוון הביולוגי, הדרדרות מערכות אקולוגיות, וזיהומי אוויר ומים חותרים תחת קיימות החברה האנושית, שתפקודה תלוי בשירותים שהטבע מספק. הקורס מבוא למדיניות סביבתית בה לבחון את כלי המדיניות שעומדים ברמה בינלאומית, לאומית ומוניציפלית כדי להתמודד עם האתגרים הללו ולנווט את החברה לחיות בגבולות הפלנטריים של כדור הארץ ולהנות משירותי המערכת האקולגית באופן מקיים. באמצעות הרצאות, הרצאות אורח, קריאה מדעית, ודיונים ערים בכיתה נעמיק במדיניות אקלים, מדיניות בסקטור האנרגיה, מדיניות ברמה מוניציפאלית, מדיניות למניעת זיהום ומדיניות מזון, ונסקור את הפתרונות המוצעים לאור היעדים הגלובלים של האו"ם.
מטרות:
1) להקנות לסטודנטים את הידע הבסיסי להבין את מושגי היסוד שקשורים במדיניות סביבתית.
2) לחשוף את הסטודנטים לשיח העכשוי בתחום מדיניות אנרגיה, אקלים, מזון והיעדים הגלובלים של האו"ם דרך קריאה מדעית ודיונים.
3) ללמוד לבחון מדיניות סביבתית בראיה אינטרדיספלינרית מבוססת עובדות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00