חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4033-01
שם הקורס ביו הנדסה סביבתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
לימודי סביבה
מרצה פרופ' אלכסנדר גולברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: agolberg@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד בעולם הביו-הנדסה, להציג שימוש בביו-הנדסה ביישומים סביבתיים ולדון על השלכות הסביבתיות של ביו-הנדסה. הקורס נועד להקנות כלים וידע סביבי על ביו-הנדסה לסטודנטים עם רקעים שונים שבעתיד יצטרכו לקבל החלטות שקשורות לביוטכנולוגיה והסביבה. הגישה המערכתית של הקורס תקשור בין מיקרוביולוגיה סביבתית, ביולוגיה סינטטית, ביוטכנולוגיה סביבתית הנדסה סביבתית והרכת סיכונים שקשורים לכל ההבטים האלה של ביו-הנדסה.

נושא הקורס:

בילוגיה, רפואה ומדעי הסביבה עוברות מהפכה כאשר שיטות כמותיות למדידה ,אנליזה ועיצוב מיושמות לפתרון בעיות חשובות בתחומים אלה. ביו-הנדסה סביבתית נועדה לפתור את הבעיות הסביבתיות והאקולוגיות בעזרת שימוש ביצורים חיים. אבל כמו בכל טכנולוגיה שנועדה לפתור סוג מסויים של בעיות, היא גם יוצרת סיכונים חדשים. הקורס נועד לדון על היבטים שונים של ביו-הנדסה סביבתית וההשלכות של השימוש ביו-הנדסה על הסביבה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

תרגיל
אחר
הרצאה בכיתה
פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00