חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4033-01
שם הקורס ביו הנדסה סביבתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה פרופ' אלכסנדר גולברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: agolberg@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סביבה פורטר , חדר: 205
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סביבה פורטר
חדר 221
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד בעולם הביו-הנדסה, להציג שימוש בביו-הנדסה ביישומים סביבתיים ולדון על השלכות הסביבתיות של ביו-הנדסה. הקורס נועד להקנות כלים וידע סביבי על ביו-הנדסה לסטודנטים עם רקעים שונים שבעתיד יצטרכו לקבל החלטות שקשורות לביוטכנולוגיה והסביבה. הגישה המערכתית של הקורס תקשור בין מיקרוביולוגיה סביבתית, ביולוגיה סינטטית, ביוטכנולוגיה סביבתית הנדסה סביבתית והרכת סיכונים שקשורים לכל ההבטים האלה של ביו-הנדסה.
4.נושא הקורס:

בילוגיה, רפואה ומדעי הסביבה עוברות מהפכה כאשר שיטות כמותיות למדידה ,אנליזה ועיצוב מיושמות לפתרון בעיות חשובות בתחומים אלה. ביו-הנדסה סביבתית נועדה לפתור את הבעיות הסביבתיות והאקולוגיות בעזרת שימוש ביצורים חיים. אבל כמו בכל טכנולוגיה שנועדה לפתור סוג מסויים של בעיות, היא גם יוצרת סיכונים חדשים. הקורס נועד לדון על היבטים שונים של ביו-הנדסה סביבתית וההשלכות של השימוש ביו-הנדסה על הסביבה.

בקורס נלמד:
1. הגדרת מקצוע הביו-הנדסה.
2. שיטות מדעיות בביו-הדסה סביבתית.
3. גישות מערכתיות במחקר ויישום של ביו-הנדסה.
4. יישומי ביו-הנדסה בפתרון בעיות סביבתיות והערכת סיכונים שקשורה בהם.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00