חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4042-01
שם הקורס ננוטכנולוגיה סביבתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר אינס צוקרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ineszucker@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין סביבה פורטר
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:
הכרת תחום "ננוטכנולוגיה סביבתית", פיתוח חשיבה ביקורתית על ננו-טכנולוגיות סביבתיות ועל נוכחות ננוחומרים בסביבה, מתן ארגז כלים למציאת פתרונות מתכללים לבעיות סביבתיות וניהול שיח מקצועי עם אנשים מתחומים מקבילים.

נושא הקורס:
הקורס החדש יציג את השימושים העיקריים של ננוטכנולוגיה כפתרון לבעיות סביבתיות בתחום של חסכון ויצור אנרגיה, סנסורים סביבתיים, וטיפול במים ובאוויר. לאחר יישור קו והכרה עם התחום, הקורס ידון באופן ביקורתי על עתיד הטכנולוגיה, ועל יכולת שילובה במערכות תעשייתיות סביבתיות1. הקורס מתחלק ל-3 פרקים עיקריים: (1) ננוטכנולוגיה: תכונות כימיות-פיסיקליות בסיסיות, סינתזה, ואפיון, (2) יישומים סביבתיים של ננוחומרים ודיון על מקרי מבחן מן הספרות, ו- (3) השפעות סביבתיות של ננוחומרים (גורל, הסעה ורעילות ננוחומרים בסביבה).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00