חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4042-01
שם הקורס ננוטכנולוגיה סביבתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר אינס צוקרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ineszucker@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 305
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין סביבה פורטר
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יציג את השימושים העיקריים של ננוטכנולוגיה כפתרון לבעיות סביבתיות בתחום של חסכון ויצור אנרגיה, סנסורים סביבתיים, וטיפול במים ובאוויר. לאחר יישור קו והכרה עם התחום, הקורס ידון באופן ביקורתי על עתיד הטכנולוגיה, ועל יכולת שילובה במערכות תעשייתיות סביבתיות. הקורס מתחלק ל-3 פרקים עיקריים: (1) ננוטכנולוגיה: תכונות כימיות-פיסיקליות בסיסיות, סינתזה, ואפיון, (2) יישומים סביבתיים של ננוחומרים ודיון על מקרי מבחן מן הספרות, ו- (3) השפעות סביבתיות של ננוחומרים (גורל, הסעה ורעילות ננוחומרים בסביבה).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהעולם סביבנו (09101222)


tau logohourglass00:00