חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4058-01
שם הקורס סוגיות אקולוגיות בהשפעות האדם על הסביבה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר מיכל גרונטמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mgruntman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין סביבה פורטר
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להקנות ידע על אחת הסוגיות החשובות ביותר באקולוגיה כיום - השפעות האדם על המגוון הביולוגי, היעלמות מינים ושינוי המערכות האקולוגיות.
הקורס יעסוק בגורמים העיקריים למשבר המגוון הביולוגי, הכוללים הרס ושינוי בתי גידול, מינים פולשים, שינויי אקלים וזיהום סביבתי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפרקים נבחרים באקולוגיה (09101500)


tau logohourglass00:00