חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4425-01
שם הקורס ביו-אתיקה מנקודת מבט אקולוגית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר דניאל משוריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danim@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סביבה פורטר , חדר: 217
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:00-12:00
בניין סביבה פורטר
חדר 302
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הסמינר:
התחום של בריאות וסביבה נידון לרוב רק מההיבטים של סיכונים סביבתיים. יש לו היבט נוסף, שנידון החל משנות השבעים, ושלא זכה לעמוד במוקד הדיון המחקרי; היבטים של ביואתיקה וסביבה.
ביואתיקה היא התחום העוסק בשאלות אתיות הקשורות למדעים הביו-מדיקליים, כולל רפואה, סיעוד, המחקר הרפואי והמחקר במדעי החיים, ועוד.
הביואתיקה מופיעה לרוב כאתיקה מקצועית צרה של תחומים אלה, אולם במקור הופיעו התחום והמונח עצמו בכתביו של ואן רנסליר פוטר, שראה באלדו ליאופולד ובאקולוגיה העמוקה את המודלים הראויים לאתיקה רפואית ומקצועית בתחום מדעי החיים, והדגיש במיוחד היבטים סביבתיים, שכיום נעדרים כמעט לחלוטין מהדיון הביואתי.
אי לכך, הקורס יסקור את ראשית הביואתיקה, את הרעיונות המרכזיים בתחום כיום, את הדילמות המופיעות כתוצאה מההתעלמות היחסית מהיבטים סביבתיים (והיחס לטבע בכלל) בביואתיקה, שהביואתיקן פיטר ווייטהאוס כינה "סינדרום הניתוק האקו-מדיקלי".
הקורס מניח (ומנמק) שהמחויבות לאמת אמורה להיות עיקרון אתי דומיננטי, ושאין סיבה להניח דומיננטיות של נקודת המבט האנתרופוצנטרית בביואתיקה.
כדי להדגים הרלוונטיות של שיקולי סביבה וטבע בביואתיקה, הקורס עוסק בסדרה של דילמות רפואיות וסביבתיות רלוונטיות, עם דגש על מחלוקות וויכוחים מההקשר הישראלי, כולל סוגיות כמו עמדת הפרופסיה הרפואית ביחס לזיהומי אור, רעש, קרינה, והסביבה הפיסית; הפלרת מים; תחבורה, תרופות פרמקולוגיות ותרופות מהטבע, קנאביס, ועוד.
כמו כן, הסמינר יתמקד בקשר שבין הממסד הרפואי והמדעי לאקדמיה, והאופנים שבהם קשר זה מתבטא, וזאת תוך בחינת נושאים עדכניים בדיון הציבורי.
דגש מיוחד יינתן לתחום "בריאות הציבור", ולמחלוקות הקשורות במשטר הקורונה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לאקו-פילו' (09101100) +העולם סביבנו (09101222) +פרקים נבחרים באקולוגיה (09101500) +שיטות מחקר (09104004) +מושגי יסוד בכלכלה סביבתית (09104040) +דיני איכות הסביבה (09101000) +קיימות במאה ה-21 (09104060)


tau logohourglass00:00